Kurkuma a léčba kurkumou - v čem je problém?

Zásadní problém kurkuminu (hlavní bioaktivní složky a zároveň žlutého pigmentu kurkumy) je následující - kurkumin, který se dostane do našeho těla, je okamžitě po konzumaci metabolizován, především v játrech. Druhý problém je hydrofobní povaha kurkuminu - není moc rozpustný ve vodě, a jelikož vnitřní prostředí těla a trávicího traktu je vodnaté, tak vzniká částečná překážka pro vstřebávání kurkuminu. Konzumace kurkumy v kombinaci s tuky, v kterých je mnohem lépe rozpustný, by teoreticky, možná mohla pomoci ke vstřebání většího množství kurkuminu.

Je nezbytné zmínit, že metabolity kurkuminu, kterých je zhruba 9 (většinou jde o přidání molekuly vody na molekulu kurkuminu: di-, tetra-, hexa-, okta-hydrokurkumin, či dochází k tzv. glukuronidaci kurkuminu nebo ke vzniku sulfátu kurkuminu), mají zřejmě také biologickou (potenciálně léčivou) aktivitu. Některé více než samotný kurkumin, některé méně než kurkumin.

Jinými slovy, to, že se kurkumin v těle zmetabolizoval, vůbec neznamená, že jsme přišli o jeho možný přínos.

Přímo pro účel léčby různých neduhů se na lékařské úrovni experimentuje s kombinováním kurkuminu s jinými molekulami, které mají potenciál jak kurkuminu usnadnit cestu skrz střevní stěnu, tak jej různými způsoby ochránit před rozložením - především zabalením molekuly kurkuminu do molekul cyklodextrinu, liposomů či polymerů kyseliny mléčné (PLGA). Tyto preparáty jsou pravděpodobně skutečně schopné kurkumin v těle pozdržet v jeho nerozložené formě.

Existují další způsoby, jak kurkumin udržet v nezmetabolizované formě. Jedna ze základních metabolických cest rozkladu kurkuminu je již zmíněná glukuronidace. A právě glukuronidační metabolismus významně zpomaluje piperin, tedy pálivá látka v pepři. Byly provedeny výzkumy vlivu piperinu na osud kurkuminu v lidském těle, a jeden konkrétní experiment ukázal 2000% nárůst množství kurkuminu v krvi člověka po požití malého množství - 2g (2000mg) - kurkuminu spolu s 20mg piperinu. Piperin zřejmě skutečně pozdrží nezmetabolizovaný kurkumin v těle, jak ukazují další publikace, jenže:

Je nutno zmínit jeden velmi podstatný fakt: většina studií sledujících vliv kurkuminu na lidské zdraví nebere v potaz vliv jeho metabolitů, a tudíž by mohlo být možné, že celý maraton za udržení jeho nemetabolizované formy by mohl být přinejmenším částečně zcestný, jelikož metabolity kurkuminu mohou být právě ty látky, které jsou z většiny zodpovědné za pozorované zdravotní účinky.

Takže nevíme jak Vy, ale my si dále budeme užívat kurkumu bez olejových, mléčných či pepřových kotrmelců a prostě si uděláme výborné jídlo s naší 100%ně čistou kurkumou (kurkumin), s cibulkou osmaženou na másle (třeba tuky pomohou) a s kořením včetně skvělého cejlonského pepře (třeba piperin pomůže). :)

Zpět do obchodu