Výzkum účinných látek v cejlonské skořici

Jelikož cejlonskou skořici dovážíme a prodáváme, tak díky legislativě můžeme jen omezeně informovat o účincích skořice na naše tělo. Jenže zároveň je mnoho výzkumů, které léčivé účinky skořice naznačují. Nenabádáme k léčení pomocí pravé skořice a následující text uvádíme pouze jako neúplnou rešerši impaktovaných výzkumů aktivních látek ve skořici, zcela bez souvislosti s prodejem skořice.

Ačkoliv uvedené studie naznačují účinky některých látek v cejlonské skořici, tak mějte na paměti, že se nejedná o důkaz, že skořice může při léčbě dané nemoci pomoci! Kupříkladu některé výzkumy jen dokumentují účinky, které nelze uskutečnit konzumací skořice.

Stranou nezastupitelného použití v indické Ayurvédě a v tradiční čínské medicíně naznačuje nespočet moderních vědeckých experimentů teoretickou možnost léčivých účinků cejlonské skořice, za které jsou zodpovědné zejména cinnamaldehyd, ethyl-cinnamát, cinnamyl acetát, cinnzeylanin a další látky. Obecně se traduje, že skořice pomáhá upravovat jak nízký, tak vysoký krevní tlak, pomáhá při žaludečních obtížích a prospívá trávení. Je možné zmínit i velmi vysoký obsah vlákniny, jelikož se víceméně jedná o dřevo, které výborně čistí střeva. Dobře jsou známy antimikrobiální a fungicidní účinky skořice; žvýkání skořice údajně omezuje množení ústních bakterií.

Bylo prokázáno, že v myším mozku látky z pravé skořice brzdí rozvoj Alzheimerovy nemoci, ba dokonce léčí její následky (3). Připomínáme, že toto neznamená možnost léčby Alzheimerovy nemoci skořicí.

Dále bylo objeveno, že cinnamaldehyd ze skořice vzbuzuje antioxidační aktivitu buněk lidského střeva (4) a tudíž by možná mohl být adeptem na podporu prevence vzniku rakoviny tlustého střeva.

Cejlonská skořice je též používána při dietách, jejichž cílem je zhubnout či kontrolovat cukrovku. Flavanoly a proanthocyanidiny obsažené ve skořici mohou podle jedné studie pomáhat při kontrole krevního cukru při cukrovce (1, 2), avšak tento efekt je jinou studií popírán (Cochrane review, 2012). Další studie naznačuje pozitivní účinek cinnamaldehydu při léčbě obezity (13). Připomínáme, že toto neznamená důkaz možnosti léčby obezity či cukrovky skořicí.

Látky ze skořice také mohou mít efekt proti viru HIV-1 (5) a zpomalují množení viru oparu (6). Určité protivirové účinky jsou dale konkrétně prokázány u samotného cinnzeylaninu, který dominuje v pravé skořici (7).

Cinnamaldehyd z cejlonské skořice má antimikrobální účinek v potravinách infikovaných nebezpečnými bakteriemi jako je např. Salmonella enterica, Campylobacter jejuni nebo Listeria monocytogenes (9). Velkou kuriozitou je použití cinnamaldehydu jako aktivní antimikrobiální součásti moderních potravinových folií – v experimentech se tyto folie prokázaly jako efektivní proti extrémně problematickým bakteriím, jako je např. methicilin resistentní Staphylococcus aureus (MRSA) (8).

Tatáž látka, cinnamaldehyd, se používá i jako potravinové aroma a bylo ukázáno, že se váže na bílkovinu v lidské krvi (sérový albumin) a mění strukturu albuminu – to není dobré, nicméně, stejně jako v případě pozitivních účinků skořice, je otázka, jaké jsou skutečné dopady úplného spektra látek z pravé skořice v lidském těle (10).

Spektrum látek ve skořici podle další studie může mít terapeutický vliv na některé druhy nádorů a další problémy způsobené lidským genem HDAC8(11). Cinnamaldehyd v kombinaci s přírodní látkou berberinem může mít pozitivní vliv při léčbě plicních nádorů (12). Připomínáme, že toto neznamená důkaz možnosti léčby nádorů skořicí.


Zdrojové studie:

1. Khan A, Safdar M, Ali Khan MM, Khattak KN, Anderson RA (2003). "Cinnamon improves glucose and lipids of people with type 2 diabetes". Diabetes Care 26 (12): 215–218.doi:10.2337/diacare.26.12.3215.

2. Lu, T.; Sheng, H.; Wu, J.; Cheng, Y.; Zhu, J.; Chen, Y. (2012). "Cinnamon extract improves fasting blood glucose and glycosylated hemoglobin level in Chinese patients with type 2 diabetes". Nutrition Research 32 (6): 408–412.doi:10.1016/j.nutres.2012.05.003.

3. Frydman-Marom, Anat; Levin, Aviad; Farfara, Dorit; Benromano, Tali; Scherzer-Attali, Roni; Peled, Sivan; Vassar, Robert; Segal, Daniel; Gazit, Ehud; Frenkel, D; Ovadia, M (2011). "Orally Administrated Cinnamon Extract Reduces β-Amyloid Oligomerization and Corrects Cognitive Impairment in Alzheimer's Disease Animal Models". In Dawson, Ted. PLoS ONE 6 (1): e16564. doi:10.1371/journal.pone.0016564.

4. Wondrak, Georg Thomas; Villeneuve, Nicole F.; Lamore, Sarah D.; Bause, Alexandra S.; Jiang, Tao; Zhang, Donna D. (2010). "The Cinnamon-Derived Dietary Factor Cinnamic Aldehyde Activates the Nrf2-Dependent Antioxidant Response in Human Epithelial Colon Cells". Molecules 15 (5): 3338–55. doi:10.3390/molecules15053338.

5. Premanathan, M; Rajendran, S; Ramanathan, T; Kathiresan, K; Nakashima, H; Yamamoto, N (2000). "A survey of some Indian medicinal plants for anti-human immunodeficiency virus (HIV) activity". Indian Journal of Medical Research 112: 73–7.

6. Benencia, F.; Courrèges, M. C. (2000). "In vitro and in vivo activity of eugenol on human herpesvirus". Phytotherapy Research 14 (7): 495–500. doi:10.1002/1099-1573(200011)14:73.0.CO;2-8

7. Orihara, Y.; Hamamoto, H.; Kasuga, H.; Shimada, T.; Kawaguchi, Y.; Sekimizu, K. (2008). "A silkworm baculovirus model for assessing the therapeutic effects of antiviral compounds: Characterization and application to the isolation of antivirals from traditional medicines". Journal of General Virology 89 (Pt 1): 188–94. doi:10.1099/vir.0.83208-0.

8. Food Res Int. 2017 Dec;102:144-155. doi: 10.1016/j.foodres.2017.09.095. Epub 2017 Sep 30. Photocrosslinker technology: An antimicrobial efficacy of cinnamaldehyde cross-linked low-density polyethylene (Cin-C-LDPE) as a novel food wrapper. Manukumar HM, Umesha S.

9. J Agric Food Chem. 2017 Dec 6;65(48):10406-10423. doi:
10.1021/acs.jafc.7b04344. Epub 2017 Nov 20. Chemistry, Antimicrobial Mechanisms, and Antibiotic Activities of Cinnamaldehyde against Pathogenic Bacteria in Animal Feeds and Human Foods. Friedman M.

10. Food Chem. 2018 Mar 15;243:74-81. doi: 10.1016/j.foodchem.2017.09.109. Epub 2017 Sep 21. Interactions of cinnamaldehyde and its metabolite cinnamic acid with human serum albumin and interference of other food additives. Sun Q, Yang H, Tang P, Liu J, Wang W, Li H.

11. Pharmacogn Mag. 2017 Oct;13(Suppl 3):S645-S651. doi: 10.4103/pm.pm_389_16. Epub 2017 Oct 11. Cinnamaldehyde, Cinnamic Acid, and Cinnamyl Alcohol, the Bioactives of Cinnamomum cassia Exhibit HDAC8 Inhibitory Activity: An In vitro and In silico Study. Patil M, Choudhari AS, Pandita S, Islam MA, Raina P, Kaul-Ghanekar R.

12. Oncotarget. 2017 Aug 7;8(44):76385-76397. doi: 10.18632/oncotarget.20059. eCollection 2017 Sep 29. Berberine and cinnamaldehyde together prevent lung carcinogenesis. Meng M, Geng S, Du Z, Yao J, Zheng Y, Li Z, Zhang Z, Li J, Duan Y, Du G.

13. Metabolism. 2017 Dec;77:58-64. doi: 10.1016/j.metabol.2017.08.006. Epub 2017 Sep 1. Cinnamaldehyde induces fat cell-autonomous thermogenesis and metabolic reprogramming. Jiang J, Emont MP, Jun H, Qiao X, Liao J, Kim DI, Wu J.

©2017 Pavel Bokvaj. Všechna práva vyhrazena. Šíření textu povoleno pouze vcelku, a to ve formě odkazu https://www.cejlonskekoreni.cz/prectete-si/vyzkum-ucinnych-latek-v-cejlonske-skorici/

Zpět do obchodu